Avrupa Gönüllü Hizmeti Boyunca Alınan Eğitimler

Merhabalar,

Bu yazımda sizlere uzun zamandır bahsetmek istediğim gönüllülük süreci boyunca alınan eğitimleri anlatmaya çalışacağım. Daha önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi Macaristan’ın Szekszard şehrinde Avrupa Gönüllü Hizmeti yapıyorum ve buradaki 9.ayım. Gönüllüğün ne olduğunu, programın içeriğini ve başvuru için yapılması gerekenleri daha önceki yazılarıma bakarak öğrenebilirsiniz.

AGH’ın kısa ve uzun dönem olarak ikiye ayrıldığından bahsetmiştik. 59 günden uzun olan projeler, yani uzun dönem gönüllü hizmetlerinde alınması gereken birbirinden farklı eğitimler bulunmaktadır.

Bu eğitimleri 4 başlıkta ele alacağız;

  • Ayrılış Öncesi Eğitimi
  • Varış Sonrası Eğitimi
  • Ara Dönem Eğitimi
  • Değerlendirme Toplantısı

Ayrılış Öncesi Eğitimi

Ayrılış öncesi eğitimi, gönüllünün kendi ülkesinden ayrılıp projeye gitmeden önce alması gereken eğitimdir. Bu eğitim normalde Ulusal Ajans tarafından gönüllülere verilirken günümüzde Ulusal Ajans çok yoğun olduğu için bu görevi gönüllünün gönderici kuruluşuna devretmiş durumdadır. Yine de bazı durumlarda eğitimi hala Ulusal Ajans tarafından alan gönüllüler mevcuttur. Örneğin benim projemde gönderici kuruluşum Pi Gençlik Derneği ve bana Ayrılış Öncesi Eğitimi Pi Gençlik Derneği tarafından verildi. Eğitimin genellikle yüz yüze yapılması tercih edilir fakat, gönüllünün gönderici kuruluşunun bulunduğu şehirde yaşamıyor olması, gönüllü ile eğitim verecek olan derneğin programlarının uyuşmaması ve benzer durumlarda eğitim için Skype görüşmesi tercih edilebilir.

Peki gelelim nedir bu eğitimin içeriği?

Ayrılış öncesi eğitiminde gönüllüyle birlikte gideceği projenin sözleşmesi, kendisine tanınan haklar, alacağı ücret, mesai saatleri, izin günleri, karşılaştığı herhangi bir durumu çözme konusunda izleyeceği yol, alacağı eğitimler, proje ülkesine giderken yanında bulundurması gereken belgeler, sağlık sigortası ve tüm hakları incelenir. Aynı zamanda proje ve gönüllülük hakkında pratik bilgiler verilerek gönüllünün proje sürecini kolaylaştırmaya yönelik bir yol izlenir.

Varış Sonrası Eğitimi

Varış sonrası eğitimi projeye gidilen ülkenin Ulusal Ajansı tarafından ülke içerisinde belirlenen herhangi bir şehirde (genellikle başkent tercih edilir) düzenlenen eğitimdir. Projeye başladıktan sonra 1 ay içerisinde gönüllü eğitim ile ilgili bir başvuru formu doldurur ve sonrasında mail yolu ile eğitimin düzenleneceği yer ve tarih ile ilgili bilgiler gönüllüye ulaştırılır. Eğitim süresi genellikle 5 gündür. Eğitim süresince kalınacak yer, üç öğün yemek ve eğitim yerine ulaşım masrafları yine Avrupa Birliği tarafından finanse edilir. Eğitimin amacı ülke genelinde AGH yapan tüm gönüllülerin bir araya getirilerek kültürel etkileşimin arttırılması, AGH projelerinin amaçlarının ve kazanımlarının anlaşılması, proje sürecinin açıklanması, proje ülkesi ile ilgili bilgi verilmesi, ülkenin ve kültürün tanıtılması, gönüllüler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, gönüllülerin birbirinden farklı projelerini birbirleri ile paylaşmalarının sağlanması, AGH süresince karşılaşılabilecek durumların ele alınması, her bir gönüllünün kendi projesi içerisinde yaratıcılığını kullanarak bir mini proje oluşturarak proje yönetimini öğrenmesi ve gönüllünün proje süresi boyunca bilmesi gereken ve aklına takılan tüm soruların cevaplarının verilmesidir. Eğitim süresince gönüllülük yapılan ülkenin Ulusal Ajansından, ajansın görev ve sorumluluk alanları hakkında bilgi veren çalışanlar katılım sağlar ve gönüllülerin kafalarındaki birçok soru işaretini gidermelerine yardımcı olurlar. Bunların yanı sıra gönüllülere bir mini el kitapçığı verilerek gönüllülük süreleri boyunca yaşadıklarını not almaları için yönlendirmeler yapılır.

Varış sonrası eğitimi, aylarınızı geçireceğiniz yepyeni bir ülkede yeni insanlarla tanışmanızı, birçok farklı ülkeden sonrasında belki de güzel dostluklara dönüşecek olan arkadaşlıklar edinmenizi ve kendinizi içine sürüklediğiniz bu farklı dünyadaki projenizde yalnız olmadığınızı hissetmenizi sağlar.

Ara Dönem Eğitimi

Ara dönem eğitimi yine proje ülkenizde gerçekleşen ve ülkenin Ulusal Ajansının düzenlediği bir diğer eğitimdir. Eğitime katılmak için size gönderilen formu belirtilen süre içerisinde doldurmuş olmanız gerekir. Normalde ara dönem eğitimine, varış öncesi eğitimine katıldığınız gönüllü ekibi ile aynı zamanda katılmanız hedeflenir, fakat projeniz bu tarihten erken bitiyorsa ya da belirtilen tarihler arasındaki eğitime katılma konusunda bir engeliniz var ise başka bir grubun ara dönem eğitimine katılma şansınız mevcuttur. Bu eğitim süresince de kalınacak yer, üç öğün yemek ve eğitim yerine ulaşım masrafları yine Avrupa Birliği tarafından finanse edilir. Eğitimin amacı proje çıktılarını ele almak, projenizin hali hazırda nasıl gittiğini, kazanımlarınızı, adaptasyonunuzu, proje süresince yaşanılan sorunları ve çözümlerini, gelecek planlarınızı ele almak, gönüllülerin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek, motivasyonlarını yükseltmek ve proje sonunda alacağınız Youtpass isimli sertifikanın nasıl doldurulacağı hakkında bilgilendirme yapmaktır. Bu eğitimde de ülkenin Ulusal Ajansından bilgilendirme yapmak üzere bazı çalışanlar eğitimin bir bölümüne katılır ve Avrupa Birliği’nin faydalanabileceğiniz diğer programları hakkında bilgilendirme yaparlar.

Değerlendirme Toplantısı

Değerlendirme toplantısı gönüllü ülkesine döndükten sonra, kendi ülkesinin Ulusal Ajansı tarafından yine kendi ülkesinde düzenlenen ve katılımı zorunlu olmayan bir toplantıdır. Bu toplantıya katılım gönüllü için çok değerlidir çünkü kazanımlarını, deneyimlerini ve yaşadıklarını paylaşırken diğer gönüllülerinde tecrübelerini dinleme fırsatı bulacağı, aynı zamanda yaşamına nasıl devam edebileceği konusunda bilgi alacağı verimli bir toplantıdır. Projelerini bitiren diğer gönüllüler ile bir araya gelip farklı fikirler ortaya koyma ve belki de hayatının geri kalanında gönüllülüğünün nasıl bir yeri olacağına karar verme konusunda kafasında belli başlı fikirlerin oluşacağı bir etkinliktir.

Tüm bunların dışında gönüllülerin çalıştıkları kurumlar da gerekli gördükleri takdirde proje konularına bağlı olarak birbirinden farklı eğitimler düzenleyebilmektedirler. Fakat genel olarak AGH boyunca alınan eğitimler yukarıda açıkladığım gibidir.

Her bir eğitim, gönüllünün kişisel gelişimine ve projesine çok fazla şey katmaktadır. Özellikle gönüllülük süresince bulunduğunuz ülkede düzenlenen varış sonrası ve ara dönem eğitimlerine katılım çok önemlidir. Bu eğitimlere katıldıktan sonra oradan bambaşka bireyler olarak ayrılırsınız.

Sizinde AGH hakkında sormak veya paylaşmak istedikleriniz olursa bana instagram adresimden ulaşabilirsiniz 🙂

Bir cevap yazın