Doç. Dr. Burak Özen Makaleler-Tebliğler (2001-2020) Pdf Kitap Özet İndir

Makaleler-Tebliğler (2001-2020) Epub Pdf Kitap Özet Mobi Txt İndir

Makaleler-Tebliğler (2001-2020), kitabı Doç. Dr. Burak Özen tarafından yazılmıitır. Makaleler-Tebliğler (2001-2020) kitabını Pdf İndirin veya Çevrimiçi Okuyun.
Makaleler-Tebliğler (2001-2020), Doç. Dr. Burak Özen tarafından hazırlanan PDF kitabı ePUB, PDF veya MOBI e-Kitaplarında Çevrimiçi Oku veya Ücretsiz İndir. Yayınlanan bu kitap, bilim kurgu, kurgu kitaplarında hemen popüler ve eleştirel beğeni topladı.

Kitap Hakkında Bilgiler

Kitabın Adı

Makaleler-Tebliğler (2001-2020)

Yazarı

Doç. Dr. Burak Özen

Özeti

‘İÇİNDEKİLER’, ‘Borçlar Kanunu 386/II Üzerine Düşünceler’, ‘Birden Fazla Haksız Zilyedin Sorumluluğu’, ‘Sebepsiz Zenginleşme Talebinin Konusu Olarak “Ticari İşletme”‘, ‘İntifa Hakkı Konusu Taşınmazdan Elde Edilen Doğal Ürünler’, ‘MK m. 700 Üzerine Düşünceler-Pay Üzerinde İntifa Hakkı Kurulmasına Bağlı Bazı Sorunlar’, ‘Borçlar Kanunu Tasarısı m. 586 Hükmünün Müteselsil Kefalete İlişkin Getirdiği Düzenleme’, ‘Beyaza (Açığa) İmza Sorunu Üzerinde Düşünceler’, ‘İntifa Hakkının Kullanılmasının Devri Kavramı ve Bu Kavramın İntifa Hakkının Hacziyle İlişkisi’, ‘Kefilin Özel Rücu Talebi ve Bu Talebin Halefiyete Dayanan (Genel) Rücu Talebiyle İlişkisi’, ‘Kira Konusunun Devri’, ‘Soyadının Soybağı Yoluyla Kazanılması ve Bu Yolla Kazanılan Soyadında Değişiklik Yapılması’, ‘Kefalet Sözleşmesinde Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinin Kefil Tarafından İfa Edilmesi’, ‘6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefilin Sorumluluğunun Kefalet Sözleşmesine Özgü Sebeplerle Sona Ermesi’, ‘Kefalet Sözleşmesinin Türleri’, ‘Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması’, ‘Kira Konusunun Devri’, ‘Tüketici Kredilerinde Kefaletin Geçerlilik Koşulları’, ‘Tüketici Kredileri Çerçevesinde Verilen Kişisel Teminatların Geçerliliği’, ‘Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kadının Soyadı’, ‘Ayırt Etme Gücü Olmayanlarla İlgili Bazı Hukuki Sorunlar: Hukuki Sorumlulukları, Manevi Tazminat Talepleri’, ‘Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkının Kullanılması’, ‘Kira Bedeli Artışına İlişkin Sözleşme Şartları ve Sözleşme Uyarınca Gerçekleşen Kira Bedeli Artışının Kira Tespit Davası Sonucunda Gerçekleşen Kira Bedeli Artışından Ayırt Edilmesi’, ‘Kredi Açma Sözleşmesinden Kredi Müşterisi Lehine Doğan Hak Üzerinde Tasarruf Edilmesi’, ‘Kredi Açma Sözleşmesinin Bu Sözleşme Çerçevesinde Gerçekleştirilen Münferit Kredi İşlemlerinden Ayırt Edilmesi Sorunu’, ‘İradeyi Gösteren Fiillerle Kredi Açma Sözleşmesinin Kurulması’, ‘Tüketici Kredilerinde Muacceliyet Koşullarının Kefile Etkisi’, ‘Elbirliği ile Malik Olanlardan Biri Tarafından Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi’, ‘İpotekle Teminat Altına Alınan Alacağın Belirlenmesi’, “Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesine İlişkin Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Yürürlük Hukuku Bakımından Durumunu Ele Alan Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 02.12.2015 Tarihli ve E: 2015/6276 K: 2015/16034 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi”, ‘Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Kişisel Hakkın Şerhi ve Bu Şerhin Kaldırılması’

Teknik Bilgileri

‘Yayın Tarihi: 07.05.2021’, ‘ISBN: 9786257334884’, ‘Dil: TÜRKÇE’, ‘Sayfa Sayısı: 694’, ‘Cilt Tipi: Ciltli’, ‘Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt’, ‘Boyut: 16.2 x 23.5 cm’

Makaleler-Tebliğler (2001-2020) Kitabının Yazarı Kimdir?

Makaleler-Tebliğler (2001-2020) kitabının yazarı Doç. Dr. Burak Özen’dir

 

Pdf Kitap İndir

Yorum yapın