joker tattoo

Edirneli Mehmed Kami Mehammü’l-Fukaha 18. Yüzyıl Osmanlısında Bir Hanefi Tabakatı Pdf

Mehammü’l-Fukaha
18. Yüzyıl Osmanlısında Bir Hanefi Tabakatı Epub Pdf Kitap Özet Mobi Txt İndir

Mehammü’l-Fukaha
18. Yüzyıl Osmanlısında Bir Hanefi Tabakatı, kitabı Edirneli Mehmed Kami tarafından yazılmıitır. Mehammü’l-Fukaha
18. Yüzyıl Osmanlısında Bir Hanefi Tabakatı kitabını Pdf İndirin veya Çevrimiçi Okuyun.
Mehammü’l-Fukaha
18. Yüzyıl Osmanlısında Bir Hanefi Tabakatı, Edirneli Mehmed Kami tarafından hazırlanan PDF kitabı ePUB, PDF veya MOBI e-Kitaplarında Çevrimiçi Oku veya Ücretsiz İndir. Yayınlanan bu kitap, bilim kurgu, kurgu kitaplarında hemen popüler ve eleştirel beğeni topladı.

Kitap Hakkında Bilgiler

Kitabın Adı

Mehammü’l-Fukaha
18. Yüzyıl Osmanlısında Bir Hanefi Tabakatı

Yazarı

Edirneli Mehmed Kami

Özeti

‘İslamî ilimler alanında hâlâ neşredilmeyen çok sayıda el yazması metin bulunmaktadır. Bunlar genellikle literatüre katkısının zayıf olduğu düşüncesiyle araştırmacılar tarafından kütüphane raflarına terk edilmiş eserlerdir. Bu intiba kısmen hakikati yansıtıyor olabilir. Fakat bu durum Osmanlı döneminin İslamî ilimler bakımından yerinin tespiti gibi uzun zamandan beri cevabını bekleyen soruya verilecek cevabı geciktirmektedir. Osmanlı dönemine âit çok sayıda ilgi bekleyen yazma eser bulunmaktadır. Bunlar hakkında çalışmaların gecikmesi Osmanlı dönemi ile ilgili ‘büyük resmi’ görmemizi tehir etmektedir.’, ‘İslam Medeniyetinin çeşitli alanlarında erken dönemden itibaren tabakat türü eserler yazılmıştır. Bu çerçevede sahâbe, tâbii, fakih, şâir, sanatkâr vs. için yazılmış tabakat eserlerinden bahsedilebilir. Fakat tabakat geleneği sadece yukarıda bahsi geçen ayrımlarla sınırlı kalmamıştır. Zamanla alfabetik tertipli eserlerle de karşılaşılmaya başlanmıştır.’, ‘Fıkıh alanında da iki çeşit tabakattan bahsedilebilir. Bunlardan birincisi fukahâ biyografilerini içine alan fukahâ tabakâtıdır. Bunlar genellikle belirli bir mezhebe mensup fakihleri içine alırlar. Diğeri ise “fıkhî istidlal türlerini tanımlayarak tasnif eden” eserlerdir. Bunlar ise “tabakâtu’l-muctehidîn, tabakâtu’l-fukahâ” gibi başlıklarla literatürde yer almaktadır. Osmanlı Dönemi bu iki türden tabakatlara sahip bir dönemdir.’, “Mehmet Kâmî Efendi hakkında onun bir divan şairi olması sebebiyle çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Fakat fıkıh alanındaki eserleri ile ilgili henüz bir çalışma mevcut değildir. Kitabın II. bölümünde yer alacağı üzere onun sadece tabakat alanında değil, edebu’l-kâdî ve fetava alanında da eserleri mevcuttur.”

Teknik Bilgileri

‘Yayın Tarihi: 29.03.2019’, ‘ISBN: 9786059669467’, ‘Dil: TÜRKÇE’, ‘Sayfa Sayısı: 200’, ‘Cilt Tipi: Karton Kapak’, ‘Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı’, ‘Boyut: 16 x 24 cm’

Mehammü’l-Fukaha
18. Yüzyıl Osmanlısında Bir Hanefi Tabakatı Kitabının Yazarı Kimdir?

Mehammü’l-Fukaha
18. Yüzyıl Osmanlısında Bir Hanefi Tabakatı kitabının yazarı Edirneli Mehmed Kami’dir

 

Pdf Kitap İndir

Yorum yapın