GAZİ KİTABEVİ Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar Pdf Kitap Özet İndir

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar Epub Pdf Kitap Özet Mobi Txt İndir

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, kitabı GAZİ KİTABEVİ tarafından yazılmıitır. Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar kitabını Pdf İndirin veya Çevrimiçi Okuyun.
Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, GAZİ KİTABEVİ tarafından hazırlanan PDF kitabı ePUB, PDF veya MOBI e-Kitaplarında Çevrimiçi Oku veya Ücretsiz İndir. Yayınlanan bu kitap, bilim kurgu, kurgu kitaplarında hemen popüler ve eleştirel beğeni topladı.

Kitap Hakkında Bilgiler

Kitabın Adı

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar

Yazarı

GAZİ KİTABEVİ

Özeti

‘İçindekiler’, ‘ ‘, ‘Türkiye’de Turizm – Büyüme İlişkisi: Asimetrik Kantil Regresyon Analizi’, ‘Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Fourier Yaklaşımı ile Analizi’, ‘Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Karşılaştırmalı Ekonometrik Bir Analiz’, ‘Ekonomik Büyüme Üzerinde Ticaretin Yaygın ve Yoğun Marjlarının Etkilerinin Ampirik İncelemesi’, ‘Altyapı Rekabet Gücünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri’, ‘Mevduat Bankaları ve Finansman Şirketlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme’, ‘Türkiye’de Ödemeler Bilançosunda Net Hata ve Noksan Kalemine Etki Eden Makroekonomik Faktörler Üzerine Bir İnceleme’, ‘Türkiye İmalat Sanayi Firmalarında İnovasyon ve İhracat İlişkisi: Mikroekonomik Bir Yaklaşım’, ‘Potansiyel Çıktı Histerisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma’, ‘Doğrudan Yabancı Yatırımların Çevre Kirliliği Üzerine Etkisinin Kirlilik Sığınağı Hipotezi Bağlamında Analizi’, ‘Uluslararası Göç ve İnsani Gelişmişlik Endeksi Nedensellik Analizi’, ‘Euro Bölgesi Merkez ve Çevre Ülkelerinde Okun Yasası’nın Nedensellik Analizi’, ‘İmalat Sanayi İhracatı ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği’, ‘Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Döviz Kuru ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi’, ‘Kamu Sağlık Harcamaları Sosyal Refahı Etkiler mi? Seçilmiş Ülke Grupları Üzerinden Panel Veri Analizi’, ‘Maliye Politikası ile Konjonktür Dalgalanmaları İlişkisi’, ‘Mükelleflerin Vergi Ödeme Nedenlerini Belirleyen Demografik Faktörler: Bakü Örneklemi ile Lojistik Regresyon Analizi’, ‘Kurumsal Kalite ve Vergi Uyumu: Ülkelerarası Bir İnceleme’, ‘Vergiden Kaçınma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi’, ‘Siyasal İstikrar ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki’, ‘Politik Konjonktür Dalgalanmaları ve Demokrasi Düzeyi İlişkisi: Çok Partili Dönem Türkiye Örnekleminde Bir Uygulama’, ‘Sukûk İşlem Hacminin Arttırılma İmkânları ve Ekonomiye Etkisi’, ‘Türkiye’de Şirket Birleşme ve Satın Alımlarının Anatomisi’, ‘Yapay Sinir Ağı Modelleriyle Sanayi Sektöründeki Şirketlerin Salgın Dönemindeki Finansal Başarısızlık Risklerinin Analizi’, ‘Mobil Bankacılık Müşterilerinin Covid-19 Pandemisine Göre Deneyim ve Davranışı: Y Kuşağı Örneği’, ‘Covid-19 Nedeniyle Üniversitelerde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimin Şehir Ekonomisine Yansımaları: Rize Örneği’, ‘Covid-19 Döneminde Likidite ve Borç Yönetim Performansı: Türk, Alman ve Fransız Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Şirketleri’nden Ampirik Kanıt’, ‘Covid-19’un Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketleri Üzerindeki Etkisinin TOPSIS Yöntemi ile Analizi: Lokanta ve Oteller Üzerine Bir Araştırma’, ‘Davranışsal Finans Kavramı ve BIST30’da Ocak Ayı Anomalisi Üzerine Bir Uygulama’, ‘Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi ile Nakit Akışlarının Analizi: Katılım 30 Örneği’, ‘Finansal Kriz Dönemlerinde Çalışma Sermayesi Yönetimin İşletmelerin Finansal Performansları Üzerindeki Etkileri: BİST’te Bir Uygulama’, ‘Yabancı Yatırımcı Payının BİST 100 Endeksi Getiri Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin Analizi’, ‘Gamma Dağılım Ailesi ve Kullanım Alanları’

Teknik Bilgileri

‘Editor: Dr. Şahin Karabulut’, ‘Yayın Tarihi: 13.08.2021’, ‘ISBN: 9786257530064’, ‘Dil: TÜRKÇE’, ‘Sayfa Sayısı: 558’, ‘Cilt Tipi: Karton Kapak’, ‘Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt’, ‘Boyut: 16 x 23.5 cm’

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar Kitabının Yazarı Kimdir?

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar kitabının yazarı GAZİ KİTABEVİ’dir

 

Pdf Kitap İndir

Yorum yapın