Kolektif Esasat-ı Nuriye / Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi Pdf Kitap Özet İndir

Esasat-ı Nuriye / Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi Epub Pdf Kitap Özet Mobi Txt İndir

Esasat-ı Nuriye / Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi, kitabı Kolektif tarafından yazılmıitır. Esasat-ı Nuriye / Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi kitabını Pdf İndirin veya Çevrimiçi Okuyun.
Esasat-ı Nuriye / Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi, Kolektif tarafından hazırlanan PDF kitabı ePUB, PDF veya MOBI e-Kitaplarında Çevrimiçi Oku veya Ücretsiz İndir. Yayınlanan bu kitap, bilim kurgu, kurgu kitaplarında hemen popüler ve eleştirel beğeni topladı.

Kitap Hakkında Bilgiler

Kitabın Adı

Esasat-ı Nuriye / Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi

Yazarı

Kolektif

Özeti

‘Nur Mesleğinin Hizmet Prensiplerini ihtiva eden “Esasat-ı Nuriye” isimli bu kitab, başta Risale-i Nur Külliyatı üzerinde ihtisas kazanmış ve tahkik usulüyle altmışbeş sene Risale-i Nur’dan toplama ve derleme dersler hazırlamış Merhum Rüşdü Tafral Ağabeyimiz (Rh.A.) ve Ittihad İlmi Araştırma Heyeti tarafından uzun bir araşxadtırma ve inceleme neticesinde titizlikle hazırlanmıştır.’, ‘ ‘, “Bu eser, Risale-i Nur’un pek çok müteferrik yerlerinde bahsedilen, Risale-i Nur Mesleği ve İman Hizmeti ile alâkadar mevzuları bir araya getiren bir tasnif ve derlemedir.”, ‘ ‘, “Risale-i Nur’un bahisleri çeşitli mânâ vecihlerine sahib olduğunxaddan, muayyen bir mânâ çerçevesinde tasnifata girmez. Hizmet hayaxadtı boyunca ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle yapılan ve muayyen meselelere bakan lâhikalar ve derlemelerdeki bahisler, galip ve zâhir mânâsiyle muayyen bir meseleye ve mevzu’a bakarken, dolayısiyle daha pekçok meselelere de baktığını unutmamalıyız. Hatta Gençlik Rehberini ihtiyarlar; İhtiyarlar Risalesini gençler; Hastalar Risalesixadni sıhhatli musibetzedeler; Hanımlar Rehberini erkekler okuyacakları ve okudukları gibi, Haşir Risalesinden de iman-ı billah dersi alınır ve hakeza…”, ‘ ‘, ‘Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatından sonra ortaya çıkan ihtiyaç sebebiyle 1962 yıllarında başta merhum ağabeyimiz Zübeyir Gündüzalp olmak üzere en yakın talebeleri tarafından hazırlanan Hizmet Rehberi, giderek genişleyen hizmet sahasında isxadtikameti muhafaza için duyulan ihtiyaç sebebiyle, ilk basılan Hizmet Rehberi sonradan takriben 3-4 kat daha genişletilip neşredildi. Hatta Rüşdü Tafral Ağabeyin ifadesiyle Merhum Zübeyir Ağabeyimiz sonraları bunu da az görüyordu.’, ‘ ‘, “Nitekim mezkûr Hizmet Rehberi’nin mukaddimesinde: «Risale-i Nur’un dairesi çok genişlemiş çok muhtelif efkâr ve mizaç sahipleri, bu hizmet safında yer almışlardır. Elbette bütün efkâr, kaxadnaat, meslek ve meşrebler üstünde makam-ı sıddıkıyette yer tutmuş ve şahs-ı manevî-i Âl-i Beyt’in mümessili olarak hizmet-i Kur’aniyenin başına geçmiş Üstad Bediüzzaman’m azamî ihlas, azam sadakat ve azamî fedakârlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lâzım gelmektedir.» deniliyor.”, ‘ ‘, ‘Yani zamanla ortaya çıkan hadiselere, Risale-i Nurdaki o mexadselelere bakan istikameti göstermenin lüzumuna işaret ediliyor. Hizxadmetin selâmet ve istikametine bakan bu vazife aynı zamanda bütün Nurcular tarafından Risale-i Nur derslerinde yapılır ve yapılmaktadır.’, ‘ ‘, “Hizmet düsturlarını ihtiva eden böyle derlemelerle, te’vilsiz olmak şartiyle bizzat Risale-i Nur’un sarih bahislerinin ortaya konulxadması, Risale-i Nur’a teslimiyeti bulunanların, meseleleri Risale-i Nur müvacehesinde kolaylıkla görmelerine yardımcı olur ve meslek hassasiyetine teşvik eder.”, ‘ ‘, “Nurların muhtevasından haberi olmayanlar için de, Risale-i Nur’un meslek yapısını bizzat kaynağından görmelerini sağlar.”, ‘ ‘, ‘İşte böylece Risale-i Nur Külliyatmdaki sarih ve mükerrer be-yan-larm nazara verdiği Hizmet Düsturları ve Esasları, tahşidat ve tahkikat ile bir kere daha hizmet ehlinin ve müslüman münevverxadlerin dik-katine arz edilmiştir.’, “Bu eserin hazırlanmasında en büyük emeği geçen Rahmetli Rüşdü Tafral ve Rahmetli Mesut Zeybek Ağabeylerimize ve esexadrin basılmasını teşvik eden Rahmetli Said Özdemir ve Rahmetli Abdülkadir Badıllı Ağabeylerimize Cennet-ül Firdevs’i nasib etmesixadni Rabbimizden niyaz ederiz.”, ‘ ‘, “Cenab-ı Hak, bütün Nur talebelerinin Risale-i Nur’daki iman ve Kur’an hizmeti düsturları istikametinde, ihlas ve sadakat ile hizmetlerine devam etmelerini ve bütün ehl-i imanın uhuvvet ve ittifakını nasib etsin.”, ‘ ‘, ‘İTTİHAD YAYINCILIK’, ‘ ‘, ‘Not: Kitabın dipnotlarındaki ayet, hadis ve diğer metinlerin kaynakları, Ittihad ilmî Araştırma Heyeti tarafından verilmiştir.’

Teknik Bilgileri

‘Yayın Tarihi: 16.07.2021’, ‘ISBN: 9786254094675’, ‘Dil: TÜRKÇE’, ‘Sayfa Sayısı: 414’, ‘Cilt Tipi: Karton Kapak’, ‘Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı’, ‘Boyut: 13.5 x 21 cm’

Esasat-ı Nuriye / Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi Kitabının Yazarı Kimdir?

Esasat-ı Nuriye / Risale-i Nur Mesleği Hizmet Rehberi kitabının yazarı Kolektif’dir

 

Pdf Kitap İndir

Yorum yapın