Kolektif Satış ve Operasyon Planlama S OP Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yol Haritası Pdf Kitap Özet İndir

Satış ve Operasyon Planlama S
OP Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yol Haritası Epub Pdf Kitap Özet Mobi Txt İndir

Satış ve Operasyon Planlama S
OP Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yol Haritası, kitabı Kolektif tarafından yazılmıitır. Satış ve Operasyon Planlama S
OP Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yol Haritası kitabını Pdf İndirin veya Çevrimiçi Okuyun.
Satış ve Operasyon Planlama S
OP Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yol Haritası, Kolektif tarafından hazırlanan PDF kitabı ePUB, PDF veya MOBI e-Kitaplarında Çevrimiçi Oku veya Ücretsiz İndir. Yayınlanan bu kitap, bilim kurgu, kurgu kitaplarında hemen popüler ve eleştirel beğeni topladı.

Kitap Hakkında Bilgiler

Kitabın Adı

Satış ve Operasyon Planlama S
OP Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yol Haritası

Yazarı

Kolektif

Özeti

‘Talebi karşılama ve tatmin etmede temel sorumluluk dağıtımın özellikle de lojistiğindir. Ürün/hizmet teslimatının eksik, hatalı vb. olması durumunda yaşanan gerginliğin yarattığı tatminsizliğin insan yaşamında ne kadar önemli olduğu açıktır. Aynı duygular işletmeler açısından da son derece önemlidir. İşletmelerin başarılı bir sürdürülebilirlik sağlamaları yönetim beceri ve yetenekleriyle orantılıdır. Somut/soyut ürün üretiminde bulunan işletmelerin etkin ve verimli olabilmeleri farklı birimlerin (tedarik ve satın alma, ürün/hizmet geliştirme, üretim, finans, dağıtım/lojistik, satış, pazarlama vb.) güçlerini birleştirmesi ve eşgüdümlü hareket etmesine bağlıdır. Tedarik zinciri paydaşları her ne kadar farklı işletme kültürlerine sahip olsa da bunun üstesinden gelmek, rekabeti karşılayabilmek, ortak hedefe koşmak ve sonuçları paylaşmak için birlikte aynı inançla, güvenle hareket etmek durumundadır.’, ‘İşletmelerin iş stratejilerini ilgili tedarik zinciri stratejileriyle uyumlu hâle getirmemesi, departmanlara, süreçlere, teknolojiye yeterli yatırım yapmaması yanlış kararların alınmasına ve talep yanıt hızının gecikmesine (hizmet seviyeleri, nakit akışı, inovasyon döngüsü, kârlılık vb.) yol açmaktadır.’, ‘Kanalların çeşitlenmesi, ürün/hizmetlerin sayı, çeşit, kalite vb. artması, küreselleşme, tedarik zincirlerini işletmenin stratejik hedefleriyle bütünleştirmesini gerektirmektedir. Satış ve Operasyon Planlaması (S&OP ya da Entegre İş Planlaması/IBP), yanıt verme yeteneğinin yanı sıra ileriye dönük görünürlüğü artırarak sürdürülebilir rekabet avantajı sağlama ve değer yaratmada en önemli “planlama kabiliyeti”dir.’, ‘Bu kitapta:’, ‘Müşteri odaklı pazarlama yönetimi ve tedarik zincirinin bütünleştirilmesi ve operasyonların stratejik açıdan yönlendirilmesiyle rekabet üstünlüğü sağlayan satış ve operasyon planlama işlenmiştir.’, ‘Satış ve Operasyon Planlama, “Herkes, Biri, Herhangi Biri ve Hiç Kimse”yi sorumlu tutma mantığıyla çeşitli işlevler arasındaki hedefleri ve teşvikleri göz önünde bulundurmayı, hesap verebilirliği geliştirmeyi, bilgi paylaşımını teşvik etmeyi, teknoloji yatırımının önemini ve işlevsel karar vermenin üst düzey etkilerinin anlaşılması için geniş bir kapsam sunulmuştur.’, ‘Satış ve Operasyon Planlama sürecinin genel görünümü, yönetimsel boyutları ve yürütülmesinde operasyonların aşamalarına açıklık getirilmiştir.’, ‘Kitabın yazımında işletmelere kuramsal olarak iş ve tedarik zinciri stratejisiyle uyumlu olmaları, işlevsel olarak iş birliğinin kurumsal hedeflere ulaşmada örgütsel yapıdan nasıl yararlanacakları konusunda yol haritası sunulmuştur.’

Teknik Bilgileri

‘Editor: Prof. Dr. Sahavet Gürdal’, ‘Editor: Adnan Kara’, ‘Yayın Tarihi: 13.07.2021’, ‘ISBN: 9786254393945’, ‘Dil: TÜRKÇE’, ‘Sayfa Sayısı: 186’, ‘Cilt Tipi: Karton Kapak’, ‘Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı’

Satış ve Operasyon Planlama S
OP Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yol Haritası Kitabının Yazarı Kimdir?

Satış ve Operasyon Planlama S
OP Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Yol Haritası kitabının yazarı Kolektif’dir

 

Pdf Kitap İndir

Yorum yapın