Toygar Çetin Sorularla Vatandaşlık Pdf Kitap Özet İndir

Sorularla Vatandaşlık Epub Pdf Kitap Özet Mobi Txt İndir

Sorularla Vatandaşlık, kitabı Toygar Çetin tarafından yazılmıitır. Sorularla Vatandaşlık kitabını Pdf İndirin veya Çevrimiçi Okuyun.
Sorularla Vatandaşlık, Toygar Çetin tarafından hazırlanan PDF kitabı ePUB, PDF veya MOBI e-Kitaplarında Çevrimiçi Oku veya Ücretsiz İndir. Yayınlanan bu kitap, bilim kurgu, kurgu kitaplarında hemen popüler ve eleştirel beğeni topladı.

Kitap Hakkında Bilgiler

Kitabın Adı

Sorularla Vatandaşlık

Yazarı

Toygar Çetin

Özeti

‘Birinci Bölüm: TEMEL HUKUK’, ‘A. Sosyal Düzen Kuralları’, ‘B. Maddi Yaptırım Türleri’, ‘C. Hukukun Kaynakları’, ‘D. Hukuki Türleri’, ‘E. Niteliklerine Göre Hukuk Kuralları’, ‘F. Boşluk Türleri’, ‘G. Hukukun Dalları’, ‘H. Hak Kavramı’, ‘İkinci Bölüm: ANAYASA HUKUKU’, ‘A. Anayasa Türleri’, ‘B. İktidar Kavramı’, ‘C. Devletin Unsurları’, ‘D. Devletin Temel Organları’, ‘E. Yapısına Göre Devlet Türleri’, ‘F. Egemenliğin Kaynağına Göre Yönetim Şekilleri’, ‘G. Demokrasinin Unsurları ve Türleri’, ‘H. Kuvvetler Birliğine Göre Hükümet Modelleri’, ‘İ. Kuvvetler Ayrılığına Göre Hükümet Modelleri’, ‘J. Türk Anayasa Gelişimi’, ‘K. Cumhuriyetin Nitelikleri’, ‘Üçüncü Bölüm: TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER’, ‘A. Kişi Hakları (Negatif Statü Hakları)’, ‘B. Sosyal ve Ekonomik Haklar (Pozitif Statü Hakları)’, ‘C. Siyasi Haklar (Aktif Statü Hakları)’, ‘D. Temel Hak ve Özgürlükler Pratik Çalışması’, ‘E. Temel Hakların Sınırlandırılması ve Kötüye’, ‘ Kullanılamaması’, ‘F. Yabancıların Temel Haklarının Sınırlandırılması’, ‘G. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması’, ‘H. Temel Hakların Durdurulması’, ‘Dördüncü Bölüm: YASAMA’, ‘A. Yasama Temel Özellikleri’, ‘B. Yasamaya İlişkin Kavramlar’, ‘C. TBMM Seçimleri’, ‘D. TBMM Toplantı ve Karar Yeter Sayıları’, ‘E. Ara Seçim’, ‘F. Erken Seçim (Seçimlerin Yenilenmesi)’, ‘G. Milletvekili Seçilme Şartları’, ‘H. Milletvekili Seçilme Şartları ile İlgili Pratikler’, ‘İ. Milletvekilliğini Sona Erdiren Haller’, ‘J. Milletvekilliğinin Düşürülmesi ile İlgili Doğru-Yanlış Soruları’, ‘K. Milletvekilliği İle Bağdaşmayan İşler’, ‘L. Yasama Bağışıklıkları’, ‘M. TBMM’nin İçyapısı’, ‘N. TBMM Görev ve Yetkileri’, ‘O. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)’, ‘P. TBMM’nin Bilgi ‘, ‘Beşinci Bölüm: YÜRÜTME’, ‘A. Cumhurbaşkanı’, ‘B. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlar’, ‘C. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar’, ‘D. Devlet Denetleme Kurulu’, ‘E. Milli Güvenlik Kurulu (MGK)’, ‘F. Olağanüstü Yönetim Şekilleri’, ‘G. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri’, ‘Altıncı Bölüm: YARGI’, ‘A. Yargıya Hâkim Anayasal İlkeler’, ‘B. Hakimler ve Savcılar Kurulu’, ‘C. Türk Yargı Sisteminde Yüksek Mahkemeler’, ‘D. Sayıştay’, ‘Yedinci bölüm: İDARE HUKUKU’, ‘A. İdare Hukukunun Özellikleri’, ‘B. İdare Hukukunun Genel Özellikleri ile İlgili’, ‘ Doğru-Yanlış Soruları’, ‘C. İdarenin Görev ve Faaliyetleri’, ‘D. Kolluk Faaliyetleri’, ‘E. Devletin Mal Edinme Yöntemleri’, ‘F. Türkiye’nin İdar’, ‘G. Devlet Tüzel Kişileri ile Kamu Tüzel Kişilerinin’, ‘ Kurulma Şekilleri’, ‘H. İdarenin Anayasal İlkeleri’, ‘İ. İdarenin Bütünlüğü İlkesi’

Teknik Bilgileri

‘Yayın Tarihi: 12.03.2019’, ‘ISBN: 9786057521217’, ‘Dil: TÜRKÇE’, ‘Sayfa Sayısı: 258’, ‘Cilt Tipi: Karton Kapak’, ‘Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt’, ‘Boyut: 16 x 23.5 cm’

Sorularla Vatandaşlık Kitabının Yazarı Kimdir?

Sorularla Vatandaşlık kitabının yazarı Toygar Çetin’dir

 

Pdf Kitap İndir

Yorum yapın